Организационен комитет


проф. Георги Вайсилов - председател
доц. Християн Александров
тел. 8161 227
гл. ас. Петко Петков
тел. 8161 433
д-р Искра Колева
тел. 8161 433, e-mail: iskrakoleva11@gmail.com
студент Силвия Маринова

Научен съвет


акад. проф. Пeтър Кралчевски, ФХФ – СУ
акад. проф. Евгени Головински, ИМБ – БАН
акад. проф. Христо Цветанов, ИП – БАН
чл. кор. проф. Константин Хаджииванов, ИОНХ – БАН
чл. кор. проф. Тони Спасов, ФХФ – СУ
проф. Димо Платиканов, ФХФ – СУ
проф. Николай Денков, ФХФ – СУ
проф. Светла Богданова, ФХФ – СУ
проф. Пламен Петков, ХТМУ
проф. Владимир Димитров, ИОХЦФ – БАН

Програма

Пълната програма със заглавията на докладите може да свалите от тук: pdf
Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.


17 май 2017
13:00 13:30 Регистрация, пред 130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ
13:30 15:00 Откриване с лекция на проф. Петър Петров, Институт по полимери - БАН
„Наноразмерни агрегати от амфифилни блокови съполимери: получаване, свойства и приложение“
130 аудитория, ФХФ на СУ
Заседателна зала на ФХФ, СУ
Секция Биохимия
15:00 15:20 Катя Николова, ПУ
15:20 15:40 Иво Ганчев, ИМикБ - БАН
15:40 16:00 Силвия Маринова, БФ – СУ
Секция Изчислителна химия
16:00 16:20 Гергана Гочева, ФХФ – СУ
16:20 16:40 Николета Иванова, ФХФ – СУ
16:40 17:00 Христо Рашеев, ФХФ – СУ
17:00 17:20 Кафе-пауза
17:20 17:40 Йоанна Стойчева, ФХФ – СУ
17:40 18:00 Добромир Калчевски, ФХФ – СУ
18:00 18:20 Дамян Дамянов, ФХФ – СУ
18:20 18:40 Николай Тошев, ФХФ – СУ
18:40 19:00 Силвия Маринова, БФ – СУ
18 май 2017
Заседателна зала на ФХФ, СУ
Секция Органична химия
09:00 09:20 Ана Колева, ФХФ – СУ
09:20 09:40 Весела Михайлова, ФХФ – СУ
09:40 10:00 Цветелин Илиев, ФХФ – СУ
10:00 10:20 Беатрис Николова, ФХФ – СУ
10:20 10:40 Калина Илиева, ФХФ – СУ
10:40 11:00 Румен Ляпчев, ФХФ – СУ
11:00 11:20 Кафе-пауза
11:20 11:40 Силвия Иванова, ХФ – ПУ
11:40 12:00 Йордан Стремски, ХФ – ПУ
12:00 12:20 Александър Пъшев, ФХФ – СУ
12:20 12:40 Кристина Георгиева, ИОХЦФ - БАН
12:40 13:00 Пенчо Бейков, ФХФ – СУ
13:00 13:20 Маринела Коева, ФХФ – СУ
13:20 14:20 Обедна почивка
Секция Полимери и фармацевтична химия
14:20 14:40 Мартин Иванов, ФХФ – СУ
14:40 15:00 Констанс Русева, ФХФ – СУ
15:00 15:20 Йоанна Йълдъръм, ФХФ – СУ
15:20 15:40 Деница Николова, ФХФ – СУ
15:40 16:00 Ивалина Трендафилова, ИОХЦФ – БАН
16:00 16:20 Кафе-пауза
Секция Физикохимия
16:20 16:40 Александър Чаначев, ФХФ – СУ
16:40 17:00 Димитър Шандурков, ФХФ – СУ
17:00 17:20 Деница Ничева, ХТМУ
17:20 17:40 Веселин Желев, ХТМУ
17:40 18:00 Кафе-пауза
Секция Катализ
18:00 18:20 Христина Лазарова, ИОХЦФ - БАН
18:20 18:40 Боян Пейчев, ФХФ – СУ
18:40 19:00 Радостина Иванова, ИОХЦФ - БАН
19 май 2017
Заседателна зала на ФХФ, СУ
Секция Инженерна химия
9:00 9:20 Жулиета Вълкова, ФХФ – СУ
9:20 9:40 Диана Чолакова, ФХФ – СУ
9:40 10:00 Бистра Терзиева, ФХФ – СУ
10:00 10:20 Дилек Газолу-Русанова, ФХФ – СУ
10:20 10:40 Соня Цибранска, ФХФ – СУ
10:40 11:00 Кафе пауза
11:00 11:20 Надя Политова-Бринкова, ФХФ – СУ
11:20 11:40 Борислава Дамянова, ФХФ – СУ
11:40 12:00 Невена Пагурева, ФХФ – СУ
12:00 12:20 Моника Коваджиева, ФХФ – СУ
12:20 13:20 Обедна почивка
13:20 13:40 Фатмегюл Мустан, ФХФ – СУ
13:40 14:00 Александрина Янкова, ФХФ – СУ
14:00 14:20 Кристина Чимева, ФХФ – СУ
14:20 14:40 Памела Петрова, ФХФ – СУ
14:40 15:00 Михаил Георгиев, ФХФ – СУ
15:00 15:20 Кафе пауза
15:20 15:40 Петра Добрева, ФХФ – СУ
15:40 16:00 Габриела Ганчева, ФХФ – СУ
16:00 16:20 Владимир Кътев, ФХФ – СУ
16:20 16:40 Борис Яначков, ФХФ – СУ
16:40 17:00 Кафе пауза
Секция Аналитична химия
17:00 17:20 Калина Каменова, ФХФ – СУ
17:20 17:40 Ива Беловеждова, ФХФ – СУ
17:40 18:00 Иво Иванов, ФХФ – СУ
18:00 18:20 Дария Димова, ФХФ – СУ
18:20 18:40 Десислава Гергинова, ИОХЦФ - БАН
19:00 19:30 Закриване, 130 Аудитория
Факултет по химия и фармация на СУ

19:30 21:00 Коктейл

Откриване


с лекция на
проф. Петър Петров, Институт по полимери - БАН
„Наноразмерни агрегати от амфифилни блокови съполимери: получаване, свойства и приложение“
17 май от 13:30 ч. в 130 Аудитория на Факултет по Химия и Фармация

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
по секции (заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на ФХФ на СУ)

17 май 15:00 - 16:00 Биохимия 16:00 - 19:00 Изчислителна химия
18 май 09:00 - 13:20 Органична химия
14:20 - 16:00 Полимери и фармацевтична химия
16:20 - 17:40 Физикохимия
18:00 - 19:00 Катализ
19 май 09:00 - 16:40 Инженерна химия 17:00 - 18:40 Аналитична химия


ЗАКРИВАНЕ
19 май, 19:00 – 19:30 в 130 аудитория, ФХФ на СУ

Контакти

За контакти:

д-р Искра Колева

Email: scc2017@abv.bg
Телефон: 02/8161 433
Адрес: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 1