Организационен комитет


проф. Георги Вайсилов - председател
тел. 8161 338, e-mail: gnv@chem.uni-sofia.bg
доц. Християн Александров
тел. 8161 227, e-mail: haa@chem.uni-sofia.bg
д-р Велина Маркова
e-mail: ohvm@chem.uni-sofia.bg
докторант Искра Колева
тел. 8161 433, e-mail: ohik@chem.uni-sofia.bg
студент Силвия Маринова

Научен съвет


акад. проф. Пeтър Кралчевски, ФХФ – СУ
акад. проф. Евгени Головински, ИМБ – БАН
акад. проф. Христо Цветанов, ИП – БАН
чл. кор. проф. Тони Спасов, ФХФ – СУ
чл. кор. проф. Константин Хаджииванов, ИОНХ, БАН
проф. Димо Платиканов, ФХФ – СУ
проф. Николай Денков, ФХФ – СУ
проф. Владимир Димитров, ИОХЦФ, БАН
проф. Светла Богданова, ФХФ – СУ

Програма

Пълната програма със заглавията на докладите може да свалите от тук: pdf
Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.


18 май 2016
13:00 13:30 Регистрация, пред 130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ
13:30 15:00 Откриване с лекция на проф. Славка Чолакова, ФХФ – СУ
„Спонтанни промени във формата на капките и
само-емулгиране при термично циклиране на емулсии“
130 аудитория, ФХФ на СУ
Заседателна зала на ФХФ, СУ
Секция Физикохимия
15:30 15:50 Татяна Пешкова, ФХФ – СУ
15:50 16:10 Иглика Димитрова, ФХФ – СУ
16:10 16:30 Александър Чаначев, ФХФ – СУ
16:30 16:50 Денис Паскалев, ФХФ – СУ
19 май 2016
Заседателна зала на ФХФ, СУ
Секция Аналитична химия
09:00 09:20 Борислава Георгиева, ФХФ – СУ
09:20 09:40 Вяра Велчева, ФХФ – СУ
09:40 10:00 Иво Иванов, ФХФ – СУ
10:00 10:20 Калина Каменова , ФХФ – СУ
10:20 10:40 Кафе-пауза
10:40 11:00 Евелина Върбанова, ХФ – ПУ
11:00 11:20 Мария Митрева, ФХФ – СУ
11:20 11:40 Олга Велева, ГИ – БАН
11:40 12:00 Ася Манойлова, ИОНХ – БАН
12:00 13:00 Обедна почивка
Секция Катализ
13:00 13:20 Александра Милева, ИОХЦФ – БАН
13:20 13:40 Радостина Иванова, ИОХЦФ – БАН
13:40 14:00 Изабела Генова, ИОХЦФ – БАН
14:00 14:20 Дамян Дамянов, ФХФ – СУ
14:20 14:40 Кафе-пауза
Секция Полимери
14:40 15:00 Марин Симеонов, ФХФ – СУ
15:00 15:20 Изабел Андонова, ФХФ – СУ
15:20 15:40 Констанс Русева, ФХФ – СУ
15:40 16:00 Бeтина Йерусалимова, ФХФ – СУ
16:00 16:20 Кафе-пауза
Секция Биохимия и фармацевтична химия
16:20 16:40 Иво Ганчев, ИМикБ – БАН
16:40 17:00 Иво Ганчев, ИМикБ – БАН
17:00 17:20 Яна Горанова, НИЛ по Военна токсикология – ВМА
17:20 17:40 Ивалина Трендафилова, ИОХЦФ – БАН
17:40 18:00 Надежда Ангелова, ФХФ – СУ
20 май 2016
Заседателна зала на ФХФ, СУ
Секция Изчислителна химия
9:00 9:20 Искра Колева, ФХФ – СУ
9:20 9:40 Гергана Гочева, ФХФ – СУ
9:40 10:00 Николета Иванова, ФХФ – СУ
10:00 10:20 Йоанна Стойчева, ФХФ – СУ
10:20 10:40 Невсе Молла, ФХФ – СУ
10:40 11:00 Фатмегюл Мустан, ФХФ – СУ
11:00 11:20 Кафе пауза
Секция Инженерна химия
11:20 11:40 Ваня Пецева, ФХФ – СУ
11:40 12:00 Вероника Иванова, ФХФ – СУ
12:00 12:20 Лидия Димитрова, ФХФ – СУ
12:20 12:40 Борислава Дамянова, ФХФ – СУ
12:40 14:00 Обедна почивка
14:00 14:20 Дилек Газолу, ФХФ – СУ
14:20 14:40 Соня Цибранска, ФХФ – СУ
14:40 15:00 Диана Чолакова, ФХФ – СУ
15:00 15:20 Жулиета Вълкова, ФХФ – СУ
15:20 15:40 Кафе пауза
Секция Органична химия
15:40 16:00 Павел Янев, ХФ – ПУ
16:00 16:20 Йордан Стремски, ХФ – ПУ
16:20 16:40 Рени Пейчева, ХФ – ПУ
17:00 17:40 Закриване, 130 Аудитория
Факултет по химия и фармация на СУ

18:00 19:30 Коктейл

Откриване

18 май от 13:30 ч. в 130 Аудитория на Факултет по Химия и Фармация
с лекция на
проф. Славка Чолакова, Факултет по химия и фармация, СУ
„Спонтанни промени във формата на капките и само-емулгиране при термично циклиране на емулсии“


ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
по секции (заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на ФХФ на СУ

18 май 15:30 - 16:50 Физикохимия
19 май 09:00 - 12:00 Аналитична химия
13:00 - 14:20 Катализ
14:40 - 16:00 Полимери
16:20 - 18:00 Биохимия и фармацевтична химия
20 май 09:00 - 11:00 Изчислителна химия 11:20 - 15:20 Инженерна химия
15:40 - 16:40 Органична химия


ЗАКРИВАНЕ
20 май, 17:00 – 17:40 в 130 аудитория, ФХФ на СУ

Контакти

За контакти:

докторант Искра Колева

Email: scc2016@abv.bg
Телефон: 02/8161 433
Адрес: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 1